วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

สุขบัญญัติแห่งชาติ                            สุขบัญญัติแห่งชาติ                                   

     สุขบัญญัติ 10 ประการ คือ ข้อกำหนดที่เด็ก และเยาวชน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ควรปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย เพราะผู้ที่ปฏิบัติตาม สุขบัญญัติ 10 ประการ จะเป็นคนมีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ่งจะส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพในการเรียน การทำงาน และ สุขบัญญัติ 10 ประการ ยังช่วยให้มีภูมิต้านทานโรค ไม่เจ็บป่วยง่าย ๆ ด้วย


        เนื้อหาใน e-book ประกอบด้วย

  • สุขบัญญัติแห่งชาติข้อ1-10 
  • วิธีปฏิบัติตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ
  • เคล็ดลับในการดูแลสุขภาพ
  • การประเมินพฤติกรรมสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

     http://www.sukabanyad.com/ebook/e-book_sukkabanyad.html

 วิธีเข้าและดู e-book


คลิกลิงค์ >>> http://www.sukabanyad.com/ebook/e-book_sukkabanyad.html

เมื่อคลิกแล้ว จะพบกับe-book ที่มีหน้าตาแบบนี้เมื่อต้องการเปิดหน้าถัดไป ใหห้คลิกที่ปุ่ม ดังภาพ
ตัวอย่าง

 
 

 

อ้างอิง

 - กระทรวงสาธารณสุข

- http://www.sukabanyad.com/ebook/e-book_sukkabanyad.html1 ความคิดเห็น: